Vilkår og betingelser

Velkommen til Butikkene.no!

Under finner du vilkår og betingelser gjeldende for kunder (heretter kalt “Medlemsbedrifter”) og deres ansatte samt andre privatpersoner (heretter kalt “Privatbrukere”).

Er du ansatt i en Medlemsbedrift, eller er du privatperson med medlemskap uten tilknytning til en Medlemsbedrift? Da er du å regne som Privatbruker. Representerer du en virksomhet som er eller vil bli medlem? Da er du å regne som Medlemsbedrift.

Representanten(e) for Medlemsbedriften regnes også som Privatbrukere. Når du aksepterer disse Vilkår og Betingelser er de å regne som lest og akseptert av deg som representerer Medlemsbedriften og/eller er Privatbruker.

Det er opp til hver Medlemsbedrift å gi tilgang til sine medarbeidere, og de som representerer og administrerer Medlemsbedriften får også tilgang til Privatfordelene. Øvrige privatpersoner, som ikke er ansatt i en medlemsbedrift, kan betale for medlemskap og tilgang til Privat-fordelene – eller bli medlem når vi har Gratis-kampanjer.

 

Avtalevilkår for kunder («Medlemsbedrifter») – Business Club

Sist oppdatert: 19.04.2020

Bakgrunn og formål

Business Club er en fordelsklubb for virksomheter, deres ansatte og andre privatpersoner. Gjennom utvalgte partnere (heretter kalt «Leverandører») tilbyr vi gunstige produkter og tjenester samt fremforhandlede avtaler til våre kunder (heretter kalt «Medlemsbedrifter») og deres ansatte (heretter kalt «Privatbrukere»). Virksomheter får tilgang til medlemskapet som heter Business Club Bedrift, og ansatte får tilgang til medlemskapet som heter Business Club Privat. Formålet er å tilrettelegge for økt lønnsomhet og bedre drift for våre Medlemsbedrifter, og sterkere motivasjon for deres ansatte.

Vi jobber hver dag for å sikre våre Medlemsbedrifter og Privatbrukere et unikt utvalg av fordeler innen alle kategorier. Business Club er kun en fasilitator for kjøp, salg og avtaleinngåelse som gjennomføres mellom våre Medlemsbedrifter og Leverandører og er således ikke delaktig eller ansvarlig for leveranse, kvalitet og/eller gjennomføring av produkter, tjenester og avtaler disse partene imellom.

Om Medlemsbedrifter

Alle virksomheter med organisasjonsnummer kan bli kunde i Business Club. Medlemsbedrifter betaler en årlig medlemsavgift for tilgang til våre fremforhandlede B2B-avtaler samt rabatterte produkter og tjenester for bedrifter. Medlemsbedrifter kan gi sine ansatte tilgang til Business Club Privat.

Om Privatbrukere

Privatbrukere som har fått tilgang til Business Club Privat av Medlemsbedrifter de arbeider i kan benytte seg av alle fordelene og betaler ingen medlemsavgift.

Administratorer av Medlemsbedriftens konto i Business Club er også å regne som Privatbrukere og kan benytte seg av fordelene i Business Club Privat.

Personopplysninger og databehandling

Business Club behandler personopplysninger om Medlemsbedrifter og deres Privatbrukere for å kunne levere og forbedre tjenestene. Business Club er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene og PRO ISP AS er databehandler. Se https://www.proisp.no/databehandleravtale/ for fullstendige vilkår i deres databehandleravtale.

Vi behandler deres personopplysninger for å kunne levere og oppfylle de vilkår og betingelser inngått i avtalen mellom Business Club og Medlemsbedriften. I hovedsak er dette for å levere en tjeneste som er relevant for Medlemsbedriftens interesser, hvor Medlemsbedriften gis mulighet til å anskaffe gunstige avtaler, bonus, produkter og tjenester direkte fra våre Leverandører. For at vi skal kunne levere en så god tjeneste som mulig samt å utnytte potensialet i avtalene vi forhandler frem, kan våre Leverandører få tilgang til personopplysninger.

Vårt formål er å presentere og å tilgjengeliggjøre de fordelaktige tjenester og produkter vi har fremforhandlet med våre Leverandører. Som en del av medlemskapet aksepterer Medlemsbedriften å motta kampanjebudskap, tilbud og annen relevant informasjon fra Business Club og våre Leverandører via e-post, telefon og/eller andre kommunikasjonsmetoder.

Så lenge Medlemsbedriften er medlem i Business Club vil vi behandle deres personopplysninger. Samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Dersom Medlemsbedriften har spørsmål knyttet til personvern, behandling av personopplysninger eller innsigelser til dette, bes dette sendt til post@businessclub.no.

For ytterligere å kunne forbedre våre tjenester benyttes tidvis måle- og analyseverktøy som Tag Manager, Hotjar, Google Analytics, m.fl. Disse verktøyene gir Business Club aggregert og anonymisert innsikt i Medlemsbedriftenes bevegelsesmønster på vår nettside. Business Club benytter tjenester fra aktører som holder til i og utenfor EU. Medlemsbedrifter kan kontakte oss på post@businessclub.no for å få vite mer om disse aktørene, eller for å forespørre innsyn eller sletting av personopplysninger. Vi henviser for øvrig til vår Personvernpolicy i sin helhet for mer informasjon.

Øvrige betingelser

Noen av våre partnere og Leverandører tilbyr tjenester og produkter av en viss varighet eller bindingstid, for eksempel for å kunne gi gode betingelser eller bonus. I slike tilfeller er det Medlemsbedriftens ansvar å presentere rabattkode eller liknende for våre Leverandører, og dette avtaleforholdet reguleres i sin helhet mellom Medlemsbedriften og våre Leverandører. Business Club er kun en fasilitator for deres samhandling og vi kan således på ingen måte holdes ansvarlig for hva våre Leverandører avtaler med Medlemsbedrifter.

Business Club etterstreber å levere et spennende og bredt utvalg av tilbydere med gunstige betingelser for våre Medlemsbedrifter. Business Club forbeholder derfor retten til å fjerne eller legge til Leverandører, tilbud, avtaler og kampanjer samt endre bonusordninger uten varsel.

Medlemsbedrifter kan ikke videreføre eller overdra sine rettigheter og plikter nevnt i denne avtale uten eksplisitt samtykke fra Business Club. Business Club har rett til å overføre sine plikter og rettigheter nevnt i denne avtale til andre parter uten foregående annonsering av dette.

Medlemsbedrifters tilgang og varighet

Tilgang, kontoinformasjon og øvrig kommunikasjon sendes til epostadressen Medlemsbedriften og dens administratorer selv oppgir. Medlemsbedriften kan gi tilgang til de ansatte de ønsker. Dette gjøres på eget initiativ under «Min konto», som er tilgjengelig ved innlogging. Business Club forbeholder dog retten til å enten legge til eller fjerne nye Privatbrukere. Alle Privatbrukere mottar brukernavn og passord til Business Club Privat, og de vil ved innlogging finne nærmere informasjon om hvordan benytter seg av de respektive fordelene. Tilgangen til portalen og fordeler og rettigheter som gis Privatbrukere er personlig og kan ikke deles med familie, venner eller andre.

Avtaleperioden mellom Business Club og Medlemsbedriften er 12 – tolv – måneder, regnet fra og med datoen Medlemsbedriften har akseptert disse Vilkår og Betingelser. Aksepten lagres digitalt i vårt system. Medlemsbedriften må si opp kundeforholdet senest 3 – tre – måneder før utløpet av avtaleperioden, ellers løper medlemskapet med de samme betingelser for varighet, oppsigelse og priser i nye 12 – tolv – måneder. Oppsigelsen må sendes skriftlig via skjema som finnes under “FAQ”, eller via denne linken: https://www.businessclub.no/oppsigelse/. Vi tar forbehold om endring i pris, men vil alltid informere våre Medlemsbedrifter om dette i forkant.

Pris og betalingsbetingelser

Medlemsbedriften betaler en årlig medlemsavgift. Fra og med 01.04.2020 er den årlige medlemsavgiften for Bedriftsmedlemskap 5900,- eks mva, med forbehold om endringer. Ytterligere betingelser for eventuelle kampanjer for medlemskap vil stå oppgitt under https://www.businessclub.no/medlemskap/, og vil sendes på e-post som bekreftelse ved registrering. Business Club fakturerer Medlemsbedriften for avtaleperioden snarlig etter den 9 måneden etter datoen for aksept av denne avtalen, såfremt skriftlig oppsigelse ikke mottas. Medlemsbedriften plikter å betale fakturaen innen forfallsdato.

Ansvar og oppsigelse

Avtaler, tilbud, tjenester og produkter presentert i vår portal kan inneholde skrivefeil eller annen feilinformasjon. Business Club kan ikke holdes ansvarlig for slike feil, men vil søke å rette opp disse snarest. Business Club sin oppgave er kun å fremforhandle gunstige avtaler og tilbud og/eller å presentere og tilgjengeliggjøre disse for Medlemsbedriftene, og vi har intet ansvar, erstatningsansvar eller plikter utover dette. Det er våre Leverandører som er ansvarlige for levering og gjennomføring av alle avtaler, tilbud, tjenester og produkter i vår portal som Medlemsbedriften bestiller, kjøper og/eller benytter seg av. Det samme gjelder for produktenes og tjenestenes kvalitet, samt for alle avtaleforhold av en viss varighet inngått mellom våre Leverandører og Medlemsbedrifter og/eller deres Privatbrukere.

Business Club kan ikke holdes ansvarlig for tvister mellom våre Medlemsbedrifter og Leverandører, og vi har intet erstatningsansvar for manglende kvalitet, leveranse eller gjennomføring i avtaler, tilbud, produkter og/eller tjenester som leveres av våre Leverandører.

Dersom Medlemsbedriften sier opp sitt kundeforhold i Business Club frafaller rettighetene til fordelene fra våre Leverandører ved utløp av avtaleperioden; det være seg rabatter i avtaler av en viss varighet, opparbeidet bonus og/eller gunstig prisede produkter og tjenester. Ved oppsigelse av kundeforhold mister også Privatbrukere i gjeldende Medlemsbedrift tilgang til Business Club Privat ved utløp av avtaleperioden, herunder rabatter i avtaler av en viss varighet, opparbeidet bonus og/eller gunstig prisede produkter og tjenester. Medlemsavgift innbetalt til Business Club refunderes ikke. Ved mistanke om forhold som kan være til skade for Business Club sitt omdømme, økonomi og forretningsvirksomhet kan Business Club uten forvarsel eller erstatning slette Medlemsbedriften og dens tilgang til medlemskapet.

Tvister og verneting

Det er frivillig for Medlemsbedrifter og Privatbrukere å kjøpe og/eller å benytte seg av de avtaler, tilbud, tjenester og produkter som vi presenterer og tilgjengeliggjør i portalen.

Eventuelle tvister mellom Business Club og Medlemsbedrifter søkes først løst partene imellom. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting for tvister som ikke løses partene imellom.

 

 

Avtalevilkår for ansatte og øvrige privatpersoner («Privatbrukere») – Business Club

Sist oppdatert: 19.04.2020

 

Avtalens bakgrunn og formål

Business Club er en fordelsklubb for virksomheter, deres ansatte og andre privatpersoner. Gjennom utvalgte partnere (heretter kalt “Leverandører”) tilbyr vi gunstige produkter og tjenester samt fremforhandlede avtaler for våre kunder (heretter kalt «Medlemsbedrifter») og deres ansatte (heretter kalt «Privatbrukere»).

Business Club Privat er et fordelsprogram i regi av Business Club, laget for ansatte som arbeider i virksomheter med medlemskap i Business Club samt andre privatpersoner. Business Club sitt formål er å tilgjengeliggjøre gode tilbud, tjenester og avtaler til våre kunder («Medlemsbedrifter») og deres ansatte samt andre privatpersoner («Privatbruker»). Tilbud, produkter og tjenester som presenteres til Medlemsbedrifter og Privatbrukere leveres av eksterne partnere («Leverandører»).

Om Medlemsbedrifter

Medlemsbedrifter betaler en årlig medlemsavgift for å ha tilgang til våre fremforhandlede B2B-avtaler samt rabatterte produkter og tjenester for bedrifter. Medlemsbedrifter kan gi sine ansatte tilgang til Business Club Privat.

Om Privatbrukere

Privatbrukere som har fått tilgang til Business Club Privat av Medlemsbedriftene de er ansatt i kan benytte seg av alle fordelene og betaler ingen medlemsavgift. Andre privatpersoner kan kjøpe tilgang til Privat-fordelene.

Administratorer av Medlemsbedriftens konto i Business Club kan også være Privatbrukere og benytte seg av fordelene.

Personopplysninger og databehandling

Business Club behandler personopplysninger om Privatbrukeren for å kunne levere og forbedre våre tjenester. Business Club er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene og PRO ISP AS er databehandler. Se https://www.proisp.no/databehandleravtale/ for fullstendige vilkår i deres databehandleravtale.

Vårt formål er å presentere og tilgjengeliggjøre de fordelaktige tjenester og produkter vi har fremforhandlet med våre Leverandører. Som en del av medlemskapet aksepterer Privatbrukeren å motta kampanjebudskap, tilbud og annen relevant informasjon fra Business Club og våre Leverandører via e-post, telefon og/eller andre kommunikasjonsmetoder.

Vi behandler deres personopplysninger for å kunne levere og oppfylle de vilkår og betingelser inngått i avtalen mellom Business Club og Privatbrukeren. I hovedsak er dette for å levere en tjeneste som er relevant for Privatbrukerens interesser, hvor Privatbrukeren gis mulighet til å anskaffe gunstige avtaler, produkter og tjenester direkte fra våre Leverandører. For at vi skal kunne levere en så god tjeneste som mulig samt å utnytte potensialet i avtalene vi fremforhandler, kan våre Leverandører få tilgang til personopplysninger. Så lenge Privatbrukeren er en del av Business Club Privat vil vi behandle deres personopplysninger.

Dersom Privatbrukeren har spørsmål knyttet til personvern og behandling av personopplysninger i Business Club Privat, bes de sende sine spørsmål til post@businessclub.no.

For ytterligere å kunne forbedre våre tjenester benyttes tidvis måle- og analyseverktøy som Tag Manager, Hotjar, Google Analytics, m.fl. Disse verktøyene gir Business Club aggregert og anonymisert innsikt i Privatbrukeres bevegelsesmønster på vår nettside. Business Club benytter tjenester fra aktører som holder til i og utenfor EU. Privatbrukere kan kontakte oss på post@businessclub.no for å få vite mer om disse aktørene, eller for å forespørre innsyn eller sletting av personopplysninger. Vi henviser for øvrig til vår Personvernpolicy i sin helhet for mer informasjon.

Pris og betalingsbetingelser

Privatbrukere som ikke er ansatt i en Medlemsbedrift betaler en årlig medlemsavgift. Fra og med 01.03.2020 er den årlige medlemsavgiften for Privat-medlemskap 995,- ink mva, med forbehold om endringer. Ytterligere betingelser for eventuelle kampanjer for medlemskap vil stå oppgitt under https://www.businessclub.no/medlemskap/.

Øvrige betingelser

Noen av våre partnere og Leverandører tilbyr tjenester og produkter av en viss varighet eller bindingstid, tidvis for å kunne gi gode betingelser, andre ganger fordi dette er deres forretningsmodell. I slike tilfeller er det Privatbrukerens ansvar å presentere rabattkode eller liknende for våre Leverandører, og dette avtaleforholdet reguleres i sin helhet mellom Privatbrukeren og våre Leverandører. Business Club er kun en fasilitator for deres samhandling og er ikke delaktig i, eller ansvarlig for, hva våre Leverandører avtaler med Privatbrukere.

Business Club etterstreber å levere et spennende og bredt utvalg av tilbydere med gunstige betingelser for Privatbrukere. Business Club forbeholder retten til å fjerne eller legge til nye Leverandører, tilbud, tilgjengelige avtaler og kampanjer uten varsel.

Business Club har rett til å overføre sine plikter og rettigheter nevnt i denne avtale til en tredjepart uten ytterligere annonsering. Privatbrukere kan ikke videreføre eller overdra sine rettigheter og plikter nevnt i denne avtale uten eksplisitt samtykke fra Business Club.

Privatbrukeres tilgang

I de tilfellene Privatbrukeren har fått tilgang av Medlemsbedriften de er ansatt i er det Medlemsbedriften som administrerer Privatbrukeres tilgang. Business Club forbeholder dog retten til å enten legge til nye eller fjerne Privatbrukere. Når Privatbrukeren er en privatperson uten ansattelsesforhold i en Medlemsbedrift reguleres tilgangen av Privatbrukeren selv og de vilkår som er akseptert i denne avtalen. Alle Privatbrukere mottar brukernavn og passord til Business Club Privat, og man vil ved innlogging finne nærmere informasjon om hvordan benytter seg av de respektive fordelene. Tilgangen til portalen, fordeler og rettigheter som gis Privatbrukere er personlig og kan ikke deles med familie, venner eller andre.

Ansvar og oppsigelse

Tilbud, tjenester og produkter presentert i vår portal kan inneholde skrivefeil eller annen feilinformasjon. Business Club kan ikke holdes ansvarlig for slike feil, men vil søke å rette opp disse snarest. Business Club oppgave er kun å fremforhandle gunstige avtaler og tilbud og/eller å presentere og tilgjengeliggjøre disse for Privatbrukere, og vi har intet ansvar eller plikter utover dette. Det er våre Leverandører som er ansvarlige for levering og gjennomføring av alle tilbud, tjenester og produkter i vår portal som Privatbrukere kjøper og/eller benytter seg av. Det samme gjelder for produktenes og tjenestenes kvalitet, samt for alle avtaleforhold av en viss varighet inngått mellom våre Leverandører og Privatbrukere.

Dersom Medlemsbedriften som har gitt Privatbrukeren tilgang ikke lenger er kunde/medlemsbedrift av Business Club, fjernes Privatbrukerens tilgang og rett til å benytte seg av alle fordeler, tilbud, bonus og avtaler i Business Club Privat ved utløpet av Medlemsbedriftens medlemskapsperiode. Det samme gjelder dersom Privatbrukerens arbeidsforhold i den respektive Medlemsbedriften, uansett årsak, opphører.

Tvister og verneting

Det er frivillig for Privatbrukere å benytte seg av de tilbud, tjenester og produkter som presenteres i portalen.

Eventuelle tvister mellom Business Club og Privatbrukere søkes først løst partene imellom. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting for tvister som ikke løses partene imellom.